English 日本語

Doanh Nghiệp

Giúp các doanh nghiệp có những phần mềm ưu việt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản lý

Khách hàng tiêu biểu

Santomas Vietnam
Santomas Vietnam
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
CEAC
CEAC
Đối tác vàng của IBM tại thị trường Việt Nam
Đối tác vàng của IBM tại thị trường Việt Nam
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Đối tác bạc của SAP
Đối tác bạc của SAP
Công ty TNHH Nagase Việt Nam
Công ty TNHH Nagase Việt Nam