English 日本語
CMC Soft tiếp đoàn đại diện SAMSUNG SDS
19.02.2019 3756 lượt xem

CMC Soft tiếp đoàn đại diện SAMSUNG SDS

Chiều nay 19/2/2019, Công ty CMC Soft vinh dự được đón tiếp đại diện của SAMSUNG SDS để thảo luận về việc tiếp tục phát triển hợp tác giữa 2 bên đặc biệt là trong triển khai Hệ thống quản lý và điều hành sản xuất MES.

Đại diện cho Samsung SDS gồm có:

Mr. Lee Jae Cheol: Executive Vice President in charge of Smart Factory

Mr. Jeong Sam Yong : General Director of SAMSUNG SDS Vietnam

Mr. Doh Seung Yong : Vice President in charge of Smart Factory Business

Mr. Lee Jang Hwan : Vice President of Miraco (SDS's child company which is speicialised Smart Factory)

Sau khi tham quan cơ sở vật chất của CMC Soft, hai bên đã cùng dự cuộc họp, thảo luận cụ thể hơn về các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Samsung SDS và CMC Soft và nhấn mạnh CMC Soft việc tiếp tục triển khai giải pháp quản lý và điều hành nhà máy thông minh MES của SAMSUNG SDS cho các nhà máy tại Việt Nam.