English 日本語
Tầm quan trọng của việc ứng dụng phần mềm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp
27.05.2019 2593 lượt xem

Tầm quan trọng của việc ứng dụng phần mềm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp

Việc áp dụng các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử… giúp giảm bớt áp lực cho người lao động trực tiếp đảm nhận các công việc này đồng thời tạo ra những thuận lợi đáng kể trong quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều được tổ chức theo mô hình bao gồm các phòng ban và bộ phận. Mỗi phòng ban lại đảm nhận những vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể vận hành thuận lợi thì cần có sự phối hợp ăn ý giữa các bên. Điều này đặt ra cho nhà quản lý yêu cầu cần nắm bắt một cách nhanh chóng và chính xác các thông tin cũng như kết quả hoạt động của từng bộ phận nhằm đảm bảo sự vận hành đúng hường và hiệu quả cho toàn bộ doanh nghiệp.

Dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ, hàng loạt sản phẩm phần mềm có chức năng hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động quản lý điều hành trong doanh nghiệp đã được ra đời. Với những tính năng được tích hợp, những phần mềm này đã trở thành công cụ đắc lực để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất lao động cũng như kịp thời nắm bắt các quy định mới nhất về chính sách, pháp luật của nhà nước. Chẳng hạn, việc áp dụng các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử… giúp giảm bớt áp lực cho người lao động trực tiếp đảm nhận các công việc này đồng thời tạo ra những thuận lợi đáng kể trong quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đứng ở vị trí người quản lý và vận hành doanh nghiệp, thông qua phần mềm, ban lãnh đạo sẽ thấy được tình hình phát triển cụ thể của doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoặc các tồn tại cần khắc phục đối với tại các phòng ban/ bộ phận. Đây được coi là những ưu điểm vượt trội mà việc ứng dụng phần mềm mang lại cho công tác quản lý điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh tin học hóa, toàn cầu hóa như hiện nay.

Nắm bắt được tầm quan trọng và nhu cầu sử dụng phần mềm trong các doanh nghiệp ngày càng cao nên Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) cho ra đời khá nhiều sản phẩm phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành doanh nghiệp như: CeHuman (Phần mềm quản lý nhân sự), C-Invoce (Phần mềm Hóa đơn điện tử),  CMC iVan (Phần mềm hỗ trợ kê khai và nộp bảo hiểm xã hội điện tử), Phần mềm Kê khai thuế và nộp thuế điện tử,… Điểm chung của các phần mềm do CMC TS xây dựng là đều được thiết kế với giao diện khoa học, trực quan, dễ dùng. Bên cạnh đó, việc phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, công nghệ di động đã trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu để những phần mềm này thực sự phát huy tối đa hiệu suất hoạt động khi cho phép người dùng có thể thực hiện và kiểm soát tiến độ công việc mọi lúc, mọi nơi ngay trên thiết bị có kết nối internet. Tất cả những điều này đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của việc lựa chọn và triển khai phần mềm trong quá trình quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp hiện nay.