English 日本語
Thực hiện áp dụng Giải pháp ERP giúp nâng cao hiệu quả cho mọi doanh nghiệp
27.05.2019 820 lượt xem

Thực hiện áp dụng Giải pháp ERP giúp nâng cao hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

Hệ thống giải pháp ERP được xây dựng trên cơ sở tích hợp tất cả các hoạt động kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng…

Ngày nay, hệ thống ERP đã trở thành một phần rất quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào và được xây dựng với quy mô ra sao thì việc áp dụng giải pháp ERP thực sự đã đem lại những lợi ích vô cùng to lớn cho doanh nghiệp. Với ERP, toàn bộ quy trình nghiệp vụ quản lý của một doanh nghiệp sẽ được tích hợp chỉ trong một phần mềm duy nhất. Điều này về thực chất chính là tạo ra những điều kiện cốt lõi để nâng cao hiệu suất hoạt động, tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Về mặt khái niệm thì ERP là viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Do đó, có thể hiểu ERP một cách đơn giản hơn là bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp mang tính tổng thể và hoạt động thông qua việc cài đặt phần mềm trên hệ thống máy tính của doanh nghiệp. Nói cách khác, hệ thống giải pháp ERP được xây dựng trên cơ sở tích hợp tất cả  các hoạt động kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng… với mục tiêu tổng quát là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc… và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạt động và lên kế hoạch. Tùy thuộc nhu cầu cụ thể và tiềm lực tài chính của mình mà doanh nghiệp tiến hành lựa chọn triển khai hệ thống giải pháp ERP theo những hình thức khác nhau để tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất trong doanh nghiệp.  

Sở dĩ việc triển khai hệ thống giải pháp ERP có thể mang lại hiệu quả vượt bậc hơn hẳn so việc áp dụng rời rạc các phần mềm quản lý khác như kế toán, quản lý nhân sự, kê khai thuế… là do ERP sở hữu tính tích hợpcao độ. Thực tế sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm rời rạc làm mất đi tính liên kết của số liệu, vì thế nhà quản trị doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt được tình hình của từng bộ phận/ phòng ban. Cũng chính vì thiếu tính liên kết nên việc mỗi bộ phần sử dụng một phần mềm riêng lẻ còn gây ta tình trạng chồng chéo làm giảm sút năng suất lao động và lãng phí tài chính cho doanh nghiệp. Khi ERP được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp chỉ cần một phần mềm duy nhất với các phân hệ (module) có khả năng thực hiện các chức năng chuyên môn riêng. Mặc dù hoạt động độc lập song các phân hệ này lại được kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn, do đó hệ thống giải pháp ERP trở thành công cụ hữu hiệu để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.